Old or frail: what tells us more?

Journal Paper
Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N., Slaets, J.P.J. (2004). Old or frail: what tells us more? Journal of Gerontology: Medical Sciences, 59, M962-M965.
Publication year: 2004

Grip op het leven: genieten van het ouder worden

Book
Frieswijk, N., Dijkstra, P., Steverink, N., Buunk, B.P., Slaets, J.P.J. (2004). Grip op het leven: genieten van het ouder worden. Utrecht: Het Spectrum.
Publication year: 2004

Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents

Journal Paper
Gerritsen, D.L., Steverink, N., Ooms, M.E., Ribbe, M.W. (2004). Finding a useful conceptual basis for enhancing the quality of life of nursing home residents. Quality of Life Research, 13, 611-624.
Publication year: 2004

Drie nieuwe observatieschalen in het verpleeghuis: schalen uit het Resident Assessment Instrument voor Activiteiten van het Dagelijks Leven, cognitie en depressie

Journal Paper
Gerritsen, D., Ooms, M., Steverink, N., Frijters, D., Bezemer, D., Ribbe, M. (2004). Drie nieuwe observatieschalen in het verpleeghuis: schalen uit het Resident Assessment Instrument voor Activiteiten van het Dagelijks Leven, cognitie en depressie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 55- 64.
Publication year: 2004

Zorginhoudelijke kwaliteit: betrouwbaarheid en bruikbaarheid van observatiegegevens in de benchmark voor verpleeg- en verzorgingshuizen

Journal Paper
Frijters, D., Gerritsen, D., Steverink, N. (2003). Zorginhoudelijke kwaliteit: betrouwbaarheid en bruikbaarheid van observatiegegevens in de benchmark voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 34, 21-29.
Publication year: 2003

Positieve en negatieve voorbeelden: leerzaam of bedreigend?

Book chapter
Frieswijk, N., Buunk, B.P., El Boundati, N., Grotenhuis, L., Henselmans, I., Oldenhuis, H., Steverink, N., Slaets, J.P.J. (2003). Positieve en negatieve voorbeelden: leerzaam of bedreigend? In: E. van Dijk, E. Kluwer, D. Wigboldus (Red.). Jaarboek Sociale Psychologie 2002. Associatie van Sociaal Psychologische Onderzoekers (ASPO) (pp. 129-139). Delft: Eburon.
Publication year: 2003

Personal concepts of stability in the second half of life

Journal Paper
Timmer, E., Steverink, N., Stevens, N., Dittmann-Kohli, F. (2003). Personal concepts of stability in the second half of life. Journal of Aging Studies, 17, 427-443.
Publication year: 2003

A comparison of age identities in the United States and Germany

Journal Paper
Westerhof, G.J., Barrett, A.E., Steverink, N. (2003). Forever young: A comparison of age identities in the United States and Germany. Research on Aging, 25, 366-383.
Publication year: 2003

Sociale relaties van ouderen

Book chapter
Steverink, N. (2002). Sociale relaties van ouderen. In: J.J.F. Schroots (Red.), Handboek Psychologie van de Volwassen Ontwikkeling en Veroudering (pp. 413-432). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Publication year: 2002

Orientation towards living in an old age home: An instrument to predict use of an old age home

Journal Paper
Haken, L., Steverink, N., Heuvel, W.J.A. van den, Lindenberg, S.M. (2002). Orientation towards living in an old age home: An instrument to predict use of an old age home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, 353- 359.
Publication year: 2002

Cognitive representations of future gains, maintenance, and losses in the second half of life

Journal Paper
Timmer, E., Steverink, N., Dittmann-Kohli, F. (2002). Cognitive representations of future gains, maintenance, and losses in the second half of life. International Journal of Aging and Human Development, 55, 321-339.
Publication year: 2002

When and why frail elderly people give up independent living: The Netherlands as an example

Journal Paper
Steverink, N. (2001). When and why frail elderly people give up independent living: The Netherlands as an example. Ageing and Society, 21, 45- 69.
Publication year: 2001

The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being

Journal Paper
Steverink, N., Westerhof, G.J., Bode, C., Dittmann-Kohli, F. (2001). The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 56B, P364-P373.
Publication year: 2001

Measuring frailty: development and testing of the Groningen Frailty Indicator (GFI)

Journal Paper
Steverink, N., Slaets, J.P.J., Schuurmans, H., Lis, M. van (2001). Measuring frailty: development and testing of the Groningen Frailty Indicator (GFI). The Gerontologist 41, (special issue 1), 236-237.
Publication year: 2001

How to measure Self-Management Ability in older people?

Journal Paper
Schuurmans, H., Frieswijk, N., Steverink, N., Buunk, A.P., Slaets, J.P.J. (2001). How to measure Self-Management Ability in older people? The Gerontologist (41, special issue 1), 134-135.
Publication year: 2001

A short observational scale for positive social interaction in the nursing home

Journal Paper
Gerritsen, D., Steverink, N., Ooms, M., Frijters, D., Ribbe, M. (2001). A short observational scale for positive social interaction in the nursing home. The Gerontologist (41, special issue 1), 55.
Publication year: 2001

Persönliche Zukunftserwartungen: Antizipationen von Gewinn, Fortsetzung des Status Quo und Verlust

Book chapter
Timmer, E., Steverink, N. (2000). Persönliche Zukunftserwartungen: Antizipationen von Gewinn, Fortsetzung des Status Quo und Verlust. In: Dittmann- Kohli, F, Bode, C. Westerhof, G.J. (Hrsg). Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. (Schriftenreihe des Bundesministeriums fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Band 195) (pp. 485-545). Stuttgart: Kohlhammer.
Publication year: 2000

Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey

Book chapter
Steverink, N., Timmer, E. (2000). Das subjektive Alterserleben. In: Dittmann-Kohli, F, Bode, C. Westerhof, G.J. (Hrsg). Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. (Schriftenreihe des Bundesministeriums fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Band 195) (pp. 451-484). Stuttgart: Kohlhammer.
Publication year: 2000

Subjective well-being and social production functions

Journal Paper
Ormel, J., Lindenberg, S., Steverink, N., Verbrugge, L.M. (1999). Subjective well-being and social production functions. Social Indicators Research, 46, 61-90. view this article
Publication year: 1999

Het meten van de beleving van het ouder worden. Ontwikkeling en toepassing van de “Beleving van het Ouder Worden Schaal” (BOWS)

Report
Steverink, N., Bode, C., Westerhof, G.J., Dittmann-Kohli, F. (1999). Het meten van de beleving van het ouder worden. Ontwikkeling en toepassing van de “Beleving van het Ouder Worden Schaal” (BOWS). Internal report, Section Psychogerontology. Nijmegen: University of Nijmegen.
Publication year: 1999

Autonomy and well-being in the aging population II: Report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam 1992-1996

Journal Paper
Steverink, N. (1999). Boekbespreking: D.J.H. Deeg M. Westendorp-de Seričre (Eds). Autonomy and well-being in the aging population II: Report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam 1992-1996. Amsterdam: VU University Press, 1998. Tijdschrift Gerontologie Geriatrie, 30, 229-230.
Publication year: 1999

Towards understanding successful ageing: patterned change in resources and goals. Ageing Society

Journal Paper
Steverink, N., Lindenberg, S., Ormel, J. (1998). Towards understanding successful ageing: patterned change in resources and goals. Ageing Society, 18, 441-467.
Publication year: 1998

Toekomstperspectief in de tweede levenshelft

Book chapter
Steverink, N. (1998). Toekomstperspectief in de tweede levenshelft. In: P.W. Huijbers M.M. van Santvoort (red.), Ouder Worden ‘98. Utrecht: Ned. Instituut voor Gerontologie.
Publication year: 1998

The self-concept of the elderly: a cross-cultural comparison

Journal Paper
Katzko, M.W., Steverink, N., Dittmann-Kohli, F., Rubio Herrera, R. (1998). The self-concept of the elderly: a cross-cultural comparison. International Journal of Aging and Human Development, 46, 171-187.
Publication year: 1998

Het toekomstperspectief van ouderen: een theoretisch-empirische verkenning

Journal Paper
Steverink, N., Kempen, G.I.J.M. (1998). Het toekomstperspectief van ouderen: een theoretisch-empirische verkenning. Tijdschrift Gerontologie Geriatrie, 29, 196-204.
Publication year: 1998

Quality of life and social production functions: A framework for understanding health effects

Journal Paper
Ormel, J., Lindenberg, S., Steverink, N., VonKorff, M. (1997). Quality of life and social production functions: A framework for understanding health effects. Social Science and Medicine, 45, 1051-1063.
Publication year: 1997

Zo lang mogelijk zelfstandig: naar een verklaring van verschillen in oriėntatie ten aanzien van opname in een verzorgingstehuis onder fysiek kwetsbare ouderen. [Independent for as long as possible]

Dissertation
Steverink, N. (1996). Zo lang mogelijk zelfstandig: naar een verklaring van verschillen in oriėntatie ten aanzien van opname in een verzorgingstehuis onder fysiek kwetsbare ouderen. [Independent for as long as possible]. Dissertation, ICS, University of Groningen. Amsterdam: Thesis Publishers.
Publication year: 1996

Welbevinden en de theorie van Sociale Produktie Functies

Book chapter
Ormel, J., Lindenberg, S.M., Steverink, N., Verbrugge, L.M. (1996). Welbevinden en de theorie van Sociale Produktie Functies. In: G.I.J.M. Kempen J. Ormel (red.), Dagelijks functioneren van ouderen (pp. 117-135). Assen: Van Gorcum.
Publication year: 1996

The assessment of ADL among frail elderly in an interview survey: Self-report versus performance-based tests and determinants of discrepancies

Journal Paper
Kempen, G.I.J.M., Steverink, N., Ormel, J., Deeg, D.J.H. (1996). The assessment of ADL among frail elderly in an interview survey: Self-report versus performance-based tests and determinants of discrepancies. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 51B, P254-P260.
Publication year: 1996

Succesvol ouder worden: een produktiefunctie benadering

Journal Paper
Steverink, N. (1996). Succesvol ouder worden: een produktiefunctie benadering. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 74, 29-34.
Publication year: 1996