GRIP&GLANS

Het GRIP&GLANS® Programma (The GRIP&GLEAM program)

Nardi Steverink heeft, samen met anderen, het GRIP&GLANS® Programma ontwikkeld. Het GRIP&GLANS Programma richt zich op het versterken van de eigen regie (GRIP) en het welbevinden (GLANS) van mensen in de tweede levenshelft. Het programma omvat zowel fundamenteel onderzoek als het toepassen en implementeren in de praktijk van de onderzoeksresultaten, middels interventies. Binnen het GRIP&GLANS® Programma zijn tot nu toe twee interventies (cursussen) ontwikkeld, die wetenschappelijk zijn geëvalueerd en effectief gebleken, namelijk:

  • De GRIP&GLANS huisbezoeken, voor kwetsbare oudere mannen en vrouwen
  • De GRIP&GLANS groepscursus, voor sociaal kwetsbare 55+ vrouwen

De GRIP&GLANS groepscursus is opgenomen in de databank “Effectieve sociale interventies” van Movisie en door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Effectief met goede aanwijzingen voor effectiviteit. Lees de methodenbeschrijving van de G&G groepscursus hier.

De basis van het GRIP&GLANS Programma is de door Steverink c.s. ontwikkelde theorie van Zelf-Management-vanWelbevinden (Self-Management of Well-being theory: SMW theory, zie Steverink et al., 2005; Steverink, 2009; Steverink, 2014). Deze theorie definieert een vijftal domeinen van welbevinden en een zestal zelfmanagementvaardigheden.

Kenmerkend voor GRIP&GLANS is de brede benadering van zelfmanagement en eigen regie (d.w.z. niet gericht op één specifiek gezondheidsprobleem, maar op het hele welbevinden). Dit maakt de GRIP&GLANS-aanpak innovatief en onderscheidend van de meeste andere benaderingen. Daarnaast heeft de GRIP&GLANS-aanpak een expliciet positieve insteek, wat inhoudt dat vooral gekeken wordt naar wat mensen (nog) kunnen en willen, en niet zozeer naar wat niet meer kan. De GRIP&GLANS-aanpak heeft daarmee ook een sterk preventieve werking.

Voor meer informatie over de GRIP&GLANS-cursussen, bezoek de website www.gripenglans.nl

GRIP&GLANS

Hoe leven mensen gezond en gelukkig? Wat kunnen we zelf hierin doen? Wat kunnen we voor elkaar doen? Wat kan de samenleving doen? Met de antwoorden op deze vragen kunnen we samen werk maken van “grip” en “glans” voor zoveel mogelijk mensen. GRIP&GLANS-cursussen zijn gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden (glans). De G&G-cursussen sluiten bijzonder goed aan op recente ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals “positieve gezondheid” en de participatiesamenleving. Sinds meerdere jaren worden de G&G-cursussen in heel Nederland uitgevoerd en werken we met het G&G-team aan nieuwe vormen van G&G.